Nutergia


Van productontwerp tot distributie, de waarden van ons bedrijf worden belichaamd in elk van onze acties.


Bewust eten, zichzelf respecteren, goed voor zichzelf zorgen: op deze grondslagen bouwt Nutergia voort.


Uw gezondheid zit verborgen in het hart van uw cellen: dit is de observatie van Claude Lagarde, oprichter van het Nutergia Laboratorium en het concept van de actieve celvoeding®.


Dokter van de Farmacie en medisch bioloog, hij denkt anders over de gezondheid: om de disfuncties van ons organisme te begrijpen, moeten we terug naar hun bron, namelijk de cel.