Formulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Apotheek Medibib (August de Boeckstraat 45, 1140 Brussel, België), klantenservice@medibib.be: