Koorts bij kinderen

Koorts bij kinderen:

Koorts wordt gedefinieerd als een temperatuur boven 38° en een behandeling zal worden overwogen vanaf 38,5C. Een behandeling wordt niet routinematig gegeven, zeker niet als het kind een lichte afwijking heeft.

 

Koorts is:

·         Nuttig omdat het de normale reactie van het lichaam is om infecties te helpen bestrijden.

·         Het is vaak aanwezig bij veel voorkomende ziekten zoals een verkoudheid.

·         Op zich niet ernstig, het is zeldzaam dat het het enige teken van een ernstige ziekte is.

 

In de meeste gevallen verdwijnt het zonder zelfs maar medicatie te geven. Als het echter enkele dagen aanhoudt of als het kind het niet goed verdraagt, met tekenen van depressie of verlies van reactiviteit, is het steeds nuttig om een arts te raadplegen.

 

De meest betrouwbare methode voor het nemen van een temperatuur is deze te nemen via rectaal met een elektronische thermometer. De temperatuur onder de oksels of onder de tong geeft een iets minder nauwkeurige maar toch correcte meting. Infrarood oor- of voorhoofdthermometers kunnen ook worden gebruikt, maar ze zijn ook minder nauwkeurig dan het nemen van een rectale temperatuur.

 

Eventuele koorts die optreedt bij een kind jonger dan drie maanden moet worden gemeld bij de kinderarts en er moet een consultatie worden geregeld, zelfs als het kind niet ziek lijkt te zijn.

De eerste fysieke maatregelen die genomen moeten worden in geval van koorts zijn :

·         Verwijder overtollige lagen kleding en dekens om de warmte in het lichaam van het kind niet vast te houden. Ga ook niet naar een totaal tegenovergestelde door het volledig bloot te leggen, wat kan leiden tot rillingen.

·         Geef hem zo vaak mogelijk drankjes die hij graag drinkt.

·         Houd de kamertemperatuur tussen 18 en maximaal 20°.

·         Als de fysieke maatregelen niet voldoende effectief zijn, kan een koortswerend middel worden gegeven:

 

Allopathische behandeling:

·         Paracetamol is de eerste keuzebehandeling voor koorts en pijn bij kinderen. De dosis is 10 tot 15 mg per kg tot 4 keer per dag, met een interval van minstens 4 uur tussen de doses. De orale route is effectiever en sneller voor de resorptie van het product en het is aan te raden om voor jonge kinderen de voorkeur te geven aan vloeibare vormen met een gegradueerde pipet, zodat de dosis kan worden toegediend op basis van het gewicht.

·         Ibuprofen is iets effectiever dan paracetamol, maar kan niet worden gebruikt voor diarree, ernstig braken, uitdroging, nier- of leverfalen, waterpokken en maagaandoeningen. Daarom moet er een evenwicht worden gevonden tussen de voordelen en de nadelen. De dosis is 7 tot 10 mg per kg per dosis, met een maximum van 3 doses per dag. Voor jonge kinderen zijn vloeibare vormen met een pipetdispenser de beste keuze.

 

Er wordt ook voorgesteld om deze twee moleculen af te wisselen, maar er is momenteel geen bewijs dat deze behandeling effectiever is dan één enkele koortswerende stof.

 

Homeopathische behandeling :

Sommige homeopathische geneesmiddelen zijn nuttig om te onthouden om de reactiviteit van het lichaam te stimuleren om zich te ontdoen van de infectie:

·         Belladona 5CH. Er wordt aangeraden om 5 korrels per uur bij een plotselinge hoge koorts met hoofdpijn, roodheid en warmte van het hoofd te geven. De patiënt  is meestal neerslachtig.

·         Ferrum fosforicum 5CH. Er wordt aangeraden 5 korrels te geven om de twee uur bij lage koorts met vermoeidheid en moedeloosheid, verlangen om in bed te blijven.

·         Aconit 5CH. 5 korrels per uur bij hoge koorts die plotseling optreedt, vaak na blootstelling aan droge kou.

·         Pyrogenium 9CH. Er wordt aangeraden 3 korrels te geven per uur als het kind spierpijn heeft die gepaard gaat met koorts.

 

Als uw temperatuur niet daalt, als het kind veel huilt en andere symptomen vertoont (diarree, braken, gedragsproblemen...) aarzel dan niet om een arts te raadplegen.