Berendruif, een product met gevalideerde effectiviteit in de behandeling van blaasontsteking.


 

Ongecompliceerde urineweginfecties zijn verantwoordelijk voor 25% van de antibioticarecepten in de algemene geneeskunde. Het belangrijkste agens van urineweginfecties is in toenemende mate resistent tegen gewone antibiotica. Dit levert niet alleen extra kosten op, maar ook een risico op bacteriële resistentie. Het is daarom belangrijk om een alternatief te hebben, en een van deze alternatieven is berendruif.

 

Ongecompliceerde blaasontsteking

Blaasontsteking, die verantwoordelijk is voor 95% van de urineweginfecties, kan verschillende symptomen vertonen:  moeite met plassen, frequente aandrang om te plassen, talrijke subpubische pijnen en soms bloed in de urine. Urine kan stinkend en/of troebel zijn. Vóór elke behandeling moet u op zoek gaan naar symptomen die kunnen wijzen op een infectie van de urinewegen ter hoogte van de nieren (koorts boven 38°, rillingen, pijn in de nieren of de flank, symptomen die langer dan 7 dagen duren, misselijkheid en braken).

 

Aanpassen van uw gewoonte

Het is essentieel om op de hoogte te zijn van alle faciliterende factoren en deze zo mogelijk te kunnen aanpassen.

Gedragseducatie moet altijd voorop staan:

·         Drink voldoende (1,5l water) en urineer regelmatig met volledige lediging van de blaas. Een voldoende volume van de absorptie laat een verdunning van de micro-organismen toe en een vermindering van de aanhechting van bacteriën aan het oppervlak van de blaas.

·         urineren na elke geslachtsgemeenschap, waarbij je van voor naar achter veegt.

Er zijn ook risicofactoren zoals zwangerschap, diabetes, immunosuppressie, een inwonende of voorbijgaande katheter, gevorderde leeftijd, terugkerende infecties (meer dan 3 episodes/jaar, ...

 

Behandeling

De toename van de bacteriële resistentie en de schaarste aan nieuwe antibiotica die op de markt beschikbaar zijn, hebben het rationele gebruik van antibiotica onontbeerlijk gemaakt. Dit vereist een correcte diagnose van de infectie met identificatie van de verantwoordelijke kiem, een goede gerichtheid van het antibioticum en een verkorte duur van de inname. Het is de moeite waard eraan te herinneren dat, wat betreft de frequentie van de antibioticaresistentie, urineweginfecties op de tweede plaats komen na infecties van de luchtwegen. Deze realiteit dwingt wetenschappers om alternatieve preventieve en curatieve therapieën te ontwikkelen, methoden die geen weerstand oproepen en die hun effectiviteit hebben aangetoond door middel van wetenschappelijk gevalideerde studies.

 

Beredruif is de enige plant die door het Europees Geneesmiddelenbureau is erkend voor het traditionele gebruik bij urineweginfecties. De door de Europese autoriteiten aanbevolen doses zijn een dosis extract die overeenkomt met 100-210 mg arbutine 2 tot 4 keer per dag (belangrijke werkzame stof van berendruif en krachtige antibacteriële urinair middel). De therapeutische werkzaamheid is bevestigd door verschillende studies. Beredruif heeft ook ontstekingsremmende en vochtafdrijvende eigenschappen die nuttig zijn bij blaasontsteking.

Beredruif kan worden aanbevolen, vanaf de eerste tekenen van ongemak, in het geval van incidentele ongemakken die geen antibioticumkuur nodig hebben. Het wordt ook gebruikt als aanvulling op of relais voor de specifieke behandeling van blaasontsteking in terugkerende of chronische gevallen.

 

Het is belangrijk om te weten:

·         een mogelijkheid van bruingroen en zwart worden van de urine door oxidatie in contact met lucht.

·         De behandeling moet gedurende 7 dagen worden voortgezet, ondanks de verbetering van de symptomen, om de eliminatie van ziektekiemen te maximaliseren.

·         Berendruif is een curatieve behandeling en mag niet worden gebruikt voor preventie over lange perioden. De maximale dagelijkse dosis moet worden gerespecteerd en medisch advies is vereist als de symptomen langer dan 2 dagen van de behandeling aanhouden.

 

Er wordt geen acute of chronische toxiciteit beschreven wanneer berendruif wordt gebruikt in de aangegeven dosering. Gevoelige patiënten aan de maag kunnen last hebben van misselijkheid en braken door de aanwezigheid van tannines. Beredruif mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de lactatie bij gebrek aan voldoende gegevens, in gevallen van ernstige nier- of leveraandoeningen, of bij jonge kinderen onder de 12 jaar.

 

Positieve risico-batenverhouding

Het empirische gebruik van berendruif gedurende vele jaren, de afwezigheid van toxiciteit en resistentie, en de resultaten van studies die het brede antibacteriële spectrum ervan bewijzen, ondersteunen het gebruik van berendruif als eerste keuze voor een antiseptisch urinemiddel bij eenvoudige acute cystitis.